ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด : ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ภายในเดือน กรกฏาคม 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 81 คน