ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ ห้ามจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด
ในเขตเลือกตั้ง ในระหว่าง วันที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. จนถึง วันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น.
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน