ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลขนอม/นายกเทศมนตรีตำบลขนอม
  รายละเอียด :
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลขนอมบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม เขต 1บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขนอม เขต 2
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 71 คน